Systema byla v Českých Budějovicích oficiálně založena v roce 2009 a to díky několika nadšencům. Náš hlavní trenér je pan David Sýkora, který je pro mnohé z nás jedinečným trenérem a zároveň člověkem. Rád bych mu touto formou poděkoval za trpělivost a ochotu,se kterou nám ukazuje jakou hloubku v sobě cvičení Systemy má. V naší skupině spolu navzájem cvičí jak začátečníci, tak dlouholetí studenti. To je umožněno díky principům , na kterých je Systema založena. Každý může začít pracovat z úrovně, na které se momentálně nachází a postupně si svoje znalosti ne-násilnou formou zvyšovat.

Zvláštní pozornost je věnována protiútoku, jakož i vytváření situací, ve kterých protivník ztrácí touhu a schopnost opětovně útočit. Během lekcí si udržujeme přátelskou atmosféru, snažíme si navzájem pomáhat a učit se nové věci. Současně však zůstává zachována vážnost lekcí. Po tréninku cítí cvičenci příliv energie a veselosti.

V naší cvičební skupině nepraktikujeme žádnou mytologii, folklor a rovněž neupřednostňujeme žádný náboženský směr. Nemáme žádná ,,kata", ,,hudební doprovod" nebo zahřívací cvičení. Výuka se nezaměřuje na práci s boxovacím pytlem, lapou, nebo jiným druhem tělocvičného nářadí. Ve skupině neexistují sparringy, soutěže a bojová pravidla. Neučíme žádné exotické pozice či nejúčinnější techniky. U nás nenajdete nic z toho co jsou zvyklí dělat lidé, kteří se zabývají sportem, nebo ,, tradičním" či ,,klasickým" bojovým uměním.

Děláme vše přirozeně, uvolněně s využitím principů , na kterých je Systema založena. Ve stresujících a nebezpečných situacích se lidé většinou chovají nedostatečně. Z těchto důvodů se učíme pracovat s vlastním strachem, obavami, bolestí a stresem. K tomu nám pomáhá práce proti náhlým útokům, práce proti zbraním a se zbraněmi, proti skupině útočníků. To vše se snažíme dělat klidně, uvolněně, jednoduše, spolehlivě a co nejpřirozeněji. Je pouze cíl a jeho řešení.

Systema je systém zaměřený na zdraví a boj. Pouze tváří v tvář svým obavám a strachům, nalezneme skutečnou sílu v uvolnění.