Slow sparring game

Základy zpomalené práce v Systemě

Základním předpokladem zpomalené práce je vytvoření prostoru,ve kterém je možné vyzkoušet všechny aspekty pěstního boje v relativní bezpečnosti. Tento prostor umožňuje tělu vykonávat a kultivovat skutečnou spontálnost. Jde o možnost těla reagovat na zevní působení, bez použití nazpaměť naučených šablonovitých technik a pohybů, ale samostatně generovat nové způsoby řešení vzniklých situací.

Je naprosto zásadní při takto vedeném cvičení bojovat s plným nasazením.

Všechny útoky musí být přesné, cílené a se záměrem skutečně zranit partnera. Musíme projít přes všechny psychické a fyzické úkony, které bychom vykonali při reálném boji.

Velice často se stává, že cvičenci zapomínají na elementární základy fyziky a tím dochází k níže popsaným jevům.

Obelhávání fyziky

1. Zvýšení rychlosti
Ve ZP je nutné udržet konstantní rychlost, nerovnoměrná rychlost cvičení vadí a zpomaluje proces pokroku. Je nutné se vyhnout i obrácenému principu a útok zpomalovat. V plné rychlosti např. nejde zastavit úder, narůstající kinetická energie nezmizí, pokud minete cíl.

2.Změna trajektorie
Dráhu silného a rychlého úderu nelze okamžitě změnit v pravém úhlu. K této změně je nutné použít eliptické trajektorie.

3.Obránce se hýbe rychleji než útočník
Nelze se pohybovat rychleji než se pohybujeme při reálné rychlosti. Je zapotřebí si uvědomit několik drobností: -rychlost obránce je pomalejší než rychlost útočníka -délka dráhy pohybu obránce musí být stejná nebo kratší než útočníka -začátek reakce na útok se musí shodnout se začátkem útoku popř. se nepatrně zpožďovat vzhledem k začátku útoku

Jako způsob zlepšení vnímání

Cvičit takovou rychlostí aby byla rozvíjena schopnost vidět nové možnosti řešení. Tato schopnost nám dává možnost stále improvizovat a adaptovat se. Pokud opakujeme stále stejný pohyb, je zapotřebí zpomalit a hledat nové řešení. Jinak se vracíme k ,,naučené“ technice a nelze mluvit o Systemě.

„Stav toku“

Jde o dosažení zóny, ve které je důležitý optimální emocionální a duševní stav. Ve stavu toku se zvyšují možnosti osvojení si nových cvičebních materiálů a volná práceschopnost. Ve stavu toku, musí být vykonávaná úloha jednoduchá aby se dala zvládnout a zároveň složitá, na to aby vyžadovala od cvičence určitou koncentraci a snahu. Čím menší tento rozdíl je, tím čistější a silnější tok vnímáme.